Imagebild

STA URADITI KADA

Ste postali žrtva silovanja…

 … ne ostaneti sami sa svojim osećanjima već se poverite nekome!


Ako postoji mogućnosti da sačuvate tragove (donji veš, posetljina, itd…) učinite to tako što ćete stvari staviti u čiste papirne kesice.

Posetite ginekološku ambulantu. U slučaju da niste sigurni da li da podnesete krivičnu prijavu ili ne konaktirajte SOS telefon za žene. Pomoći ćemo Vam pri donošenju te odluke i pružićemo Vam podršku i kod svih daljih koraka.

 U slučaju podnošenja krivične prijave

imate pravo na psiho-socijalnu i pravnu pomoć u sudskom postupku.