O NAMA

SOS telefon za žene Salcburg

SOS telefon za za žene je feminističko, vanpartijsko i vanreligijsko stručno savetovalište i ustnova za zaštitu žrtava seksulanog nasilja nad ženama i devojčicama. Naše savetovanje je namenjeno ženama i devojčicama, strogo je poverljivo, po želji je anonimno, nevezano je sa krivičnom prijavom i besplatno.

 

Naš tim se sastoji od pslihologistkinje, pravnice, socijalne radnice i solijalne i zivotne savetnice.

Austrijsko savezno udruženje autonomnih SOS telofona za žene (Bundesverband der autonomen Frauennotrufe Österreichs- BAFÖ)

 

Na jesen 2010. su se pet postojećih SOS telefona za žene:

• Tirol

• Salcburg

• Gornja Austrija

• Štajerska

• Beč

 

ujedinili u savezno udruženje. Svrha ujedinjenja je pojačano umrežavanje i Lobbying u borbi protiv seksualnog nasilja. Zvaničan cilj BAFÖ je osnivanje SOS telefona za žena u svim pokrajinama Austrije.

 

Trenutno u pokrajinama Donja Austrija, Burgenland, Forarlberg i Koroška nema stručnih savetovališta za seksualizovano nasilje.